Aktualności

21.03.2018

,,PUZZLE” – Twoja grupa wsparcia

Czytaj więcej

19.03.2018

Komisja Statutowa

Czytaj więcej

18.01.2018

Akcja ,,Zima w mieście 2018” – zdjęcia

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie, wybrana na Walnym Zgromadzeniu 24 czerwca 2015 r. na kadencję 2015 - 2018 ukonstytuowała się dnia 29 czerwca 2015 r.

Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie dobyło się w dniu 10 czerwca 2017 r.

Walne Zgromadzenie

Ostatnia lustracja Spółdzielni obejmowała okres 2012 r. - 2014 r..

Lustracja

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Piastowie

ul. I. Skorupki 2, 05-820 Piastów
sekretariat@smwpiastowie.pl
22 723 61 62